REGISTROVANÝM klientom ponúkame zľavnené ceny na nákup produktov

PARTNEROM a veľkoodberateľom ponúkame špeciálne ceny.
Kontaktujte nás, aby sme Vás po registrácii priradili do správnej úrovne.

Ďakujeme, PETROSS, s.r.o. 

Faqs By Otázky a odpovede na PREPLACH vykurovacích systémov

Prečo sa odporúča preplach vykurovacieho systému pred výmenou kotla?

Je to kvôli veľkému množstvu nečistôt, ktoré by filter rýchlo zaniesli a následne kotol poškodili. Pri preplachu odporúčame použiť systém MagnaClense s overeným postupom, tak dosiahnete úplné prečistenie 3x rýchlejšie ako s bežnými preplachovacími zariadeniami. Preplachom sa zo systému odstráni čierny kal oxidu železa a tým je rýchlejší nábeh na opätovné získanie pôvodného výkonu vykurovacieho systému.

Doživotná ochrana vykurovacieho systému

Hromadenie čierneho kalu oxidu železa vo vykurovacom systéme, je veľmi diskutovanou otázkou medzi inštalatérmi. Preto inštalatéri vedia že silný a účinný preplach je veľmi efektívny, keď je vykonávaný kvalifikovaným technikom ktorý je vybavený správnym zariadením.

MagnaCleanse zabezpečuje extrémne efektívne riešenie preplachu, nakoľko vo väčšine prípadov už na prvý krát zachytí veľké množstvo nečistôt, nachádzajúcich sa vo vykurovacom systéme. Následné priebežné čistenie vykurovacieho systému, je potrebné zabezpečiť inštaláciou MagnaClean filtra. Filter nevyžaduje ýiadne následné innvestície pre jeho plnohodnotný chod. Tento systém ponúka inštalatérom vytvorenie si rutinného spôsobu preplachu v čase do dvoch hodín. Takýmto spôsobom zabezpečíte veľmi účinný preplach vykurovacích systémov.

Like Loading... 0 people like this.

Čo overený postup ochrany vykurovacieho systému s MagnaCleanse zabezpečuje?

"Best Practise" je overený postup ochrany vykurovacieho systému a zabezpečuje:

 •        Úplné odstránenie usadeného čierneho kalu oxidu železa v priebehu jedného cyklu
 •        Vysoko-efektívny postup preplachu s vynikajúcim účinkom
 •        Čistiaci prípravok MC3+ CLEANER zostáva naďalej vo vykurovacom systéme v priebehu celého procesu
 •        Vykurovací systém je v priebehu celého procesu čistenia vyhrievaný - pre lepšie výsledky
 •        Šetrný k vode - vypúšťa sa iba nadbytočný zachytený kal, na konci procesu čistenia
 •        Použitím zariadenia MagnaCleanse môže byť systém preplachu ukončený už do dvoch hodín
 •        Následná trvalá ochrana kotla pre jeho lepší výkon a účinnosť - inštaláciou cyklónovo-magnetického filtra do vykurovacieho systému
 •        Účinná preventívna ochrana vykurovacieho systému - použitím prípravku MC1+ PROTECTOR

Like Loading... 0 people like this.

Z akých krokov pozostáva "overený postup ochrany vykurovacieho systému - Best Practise"?

Postup trvalej ochrany vykurovacieho systému:

1) ZÁKLADNÝ POSTUP     

spočíva v štyroch po sebe nasledujúcich krokoch

 1.      čistenie - vykurovacieho systému s prípravkom MC3+ 
 2.      preplach - pomocou zariadenia MagnaCleanse
 3.      inštalácia - cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean
 4.      prevencia - ošetrenie vykurovacieho systému s prípravkom MC1+

Viac informácií k postupu nájdeš v Blogu o preplachu alebo pri produkte MagnaCleanse.                   

                                                        

           

 

2) VYLEPŠENÝ POSTUP    Preplachu vykurovacích systémov pozostáva z 6 krokov !

Like Loading... 0 people like this.

Čo zabespečuje rýchly a efektívny preplach centrálneho vykurovacieho systému s postupom od ADEY

Rýchly a efektívny preplach centrálneho vykurovacieho systému s postupom od ADEY zabespečuje:

 • Úplné odstránenie usadeného čierneho kalu oxidu železa v priebehu jedného cyklu
 • Vysoko-efektívny postup preplachu s vynikajúcim účinkom
 • Čistiaci prípravok MC3+ CLEANER zostáva naďalej vo vykurovacom systéme v priebehu celého procesu
 • Vykurovací systém je v priebehu celého procesu čistenia vyhrievaný - pre lepšie výsledky
 • Šetrný k vode - vypúšťa sa iba nadbytočný zachytený kal na konci procesu čistenia
 • Použitím zariadenia MagnaCleanse môže byť systém preplachu ukončený už do dvoch hodín
 • Následná trvalá ochrana kotla pre jeho lepší výkon a účinnosť - inštaláciou cyklónovo-magnetického filtra MagnaClean do vykurovacieho systému
 • Preventívna ochrana vykurovacieho systému - použitím prípravku MC1+ PROTECTOR

Like Loading... 0 people like this.